Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp của GFS chứa các yếu tố sau:

Làm việc cùng nhau
HỢP TÁC – Tại GFS, chúng tôi nhận thức được sức mạnh của sự hợp tác. Hợp tác là một cách giúp liên kết sức mạnh với sức mạnh, tạo ra những bước đột phá và tăng khả năng phát triển liên tục của các doanh nghiệp.

Đồng sáng tạo
SÁNG TẠO – SÁNG TẠO – Sáng tạo là giá trị của chúng tôi và xem xét yếu tố không thể thiếu trong tất cả các hoạt động phát triển của Nhóm. Chúng tôi khuyến khích và khuyến khích tất cả các thành viên GFS làm việc chăm chỉ và cùng nhau sáng tạo.

Hãy chia sẻ
VỚI CHIA SẺ – GFS tuân theo triết lý “Cuộc sống là cho đi” và xem triết lý này là nền tảng để tạo ra một xã hội văn minh, chân thành và cảm thông.

Triết lý thương hiệu

Trời không bằng Trái đất, Trái đất không bằng Con người. “
GFS luôn đặt yếu tố “Hài hòa” làm trọng tâm và là động lực cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Tại GFS, chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ giữa người và người, giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp. Bất cứ nơi nào bạn ở trong Nhóm, bạn đều được trân trọng và giải phóng sự sáng tạo và niềm đam mê trong lĩnh vực của mình. Với GFS, mọi người luôn là trọng tâm hàng đầu, yếu tố chính quyết định sự thành công của Tập đoàn.

Ý nghĩa Logo

Biểu tượng thương hiệu của GFS chính là ngôi sao với 5 màu lấp lánh tượng trưng cho Ngũ hành “Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ”

Vạn vật sinh sôi nảy nở thuận theo điều hòa của ngũ hành là niềm tin ngàn đời của văn hóa phương Đông. Bởi vậy, biểu tượng ngôi sao năm cánh tương ứng với ngũ hành thể hiện sự trân trọng giá trị tinh hoa của nền văn hóa, khẳng định sự vận động, phát triển không ngừng của mỗi cá nhân, của GFS cùng sự phát triển chung của khách hàng, đối tác, cổ đông và cộng đồng.

Năm cánh sao cũng tượng trưng cho 5 tôn chỉ mà GFS luôn trân trọng và đề cao, 5 giá trị cốt lõi của doanh nghiệp:

  • Chân thành
  • Trách nhiệm
  • Hợp tác
  • Chia sẻ
  • Sáng tạo vượt trội

Sức mạnh thương hiệu của GFS được tạo ra bởi sức mạnh tổng hòa của 5 giá trị cốt lõi, bởi tinh thần hợp tác, hành động chuyên nghiệp, trí tuệ sáng tạo và thiện tâm chia sẻ trong mối quan hệ hài hòa giữa con người với con người, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.