Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN

Trở thành tập đoàn đầu tư uy tín, đẳng cấp và chuyên nghiệp tại Việt Nam với các hoạt động mũi nhọn:
Địa ốc;
Khoa học và Công nghệ;
Nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao;

SỨ MỆNH

GFS chọn và theo đuổi sứ mệnh gia tăng giá trị cho xã hội và cộng đồng, cụ thể là:
Đối với nhân viên: Đảm bảo mỗi nhân viên một môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp và nhân văn, truyền cảm hứng cho các cá nhân sáng tạo và đam mê công việc của họ.
Đối với cổ đông: Mang lại lợi nhuận bền vững và tăng trưởng liên tục.
Đối với khách hàng: Tạo ra sản phẩm chất lượng có thương hiệu và có trách nhiệm.
Đối với cộng đồng: Sáng tạo liên tục để tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội. Hỗ trợ và chia sẻ hiệu quả với sự nghiệp phát triển một cộng đồng văn minh, tiến bộ và nhân văn, theo phong trào trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR).

NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sự chân thành: Chúng tôi hiểu rằng tất cả các mối quan hệ bền vững hiệu quả cần phải dựa trên thái độ chân thành.
Trách nhiệm: Để trở thành một doanh nghiệp hàng đầu, không có cách nào khác ngoài tinh thần phục vụ có trách nhiệm với khách hàng và xã hội.
Hợp tác: Để thành công, các doanh nghiệp cần hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau vì lợi ích chung và mục tiêu phát triển.
Chia sẻ: Xã hội luôn tôn vinh những người và doanh nghiệp quan tâm và chia sẻ với cộng đồng. Ý nghĩa cao nhất của cuộc sống và lao động là không tạo ra lợi ích riêng của nó.
Sáng tạo vượt trội: Sự sáng tạo của con người sẽ là nguồn lực không bao giờ cạn kiệt để giúp các doanh nghiệp phát triển và tồn tại. Sáng tạo giúp mọi người tạo ra các giá trị nổi bật và giá trị đó là nền tảng để các doanh nghiệp phát triển liên tục và tích cực.